RAW

Widok

Bezpieczeństwo przedsiębiorstw i osób prywatnych w cyberprzestrzeni jest kluczową kwestią w dzisiejszych czasach. RAW jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie usług bezpieczeństwa i ochrony kluczowych informacji dla realizacji zakładanych celów. Zespół tworzą wyszkoleni w jednostkach wojskowych oraz agencjach wywiadowczych eksperci posiadający wiedzę z obszaru bezpieczeństwa. Niejednokrotnie w swej karierze zawodowej stykali się z problemami dotyczącymi ochrony informacji znajdujących się w cyberprzestrzeni. Potrafią także w sposób niekonwencjonalny rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem personalnym. Są to specjaliści bezpieczeństwa biznesu, wspierający prowadzenie działalności gospodarczej w sposób minimalizujący ryzyka.